• ვინ არის ოჯახის უფროსი

  ერთმა ახალგაზრდამ დაქორწინების შემდეგ მამას კითხა: “ვინ უნდა იყოს ოჯახის უფროსი? ქალი თუ კაცი?”
  მოხუცმა ჩაიცინა და უპასუხა: “წადი შვილო ასი ფრთა ქათამი და რამოდენიმე წყვილი ცხენიც თან გაიყოლე, კარიდან კარზე იარე და იკითხე: სად ვინ არის ოჯახის უფროსი, სადაც ქალი იყოს, იქ ქათამი გააჩუქე, სადაც კაცი იქ ცხენი დატოვე”.
  ახალგაზრდა მართლაც ასე მოიქცა: კარიდან კარზე სიარულში მან უკვე ოთხმოცდაცხრამეტი ქათამი დაარიგა. ბოლოს, ერთ სახლს მიადგა, მის კითხვაზე კაცმა უპასუხა:
  -“ოჯახში მე ვარ უფროსი!”
  -“რით დაამტკიცებ ამას?”
  კაცმა ცოლს დაუძახა. ახალგაზრდის შეკითხვაზე ცოლმა უპასუხა, რომ ქმარი იყო ოჯახის უფროსი: “აჰა, მაშ ამოირჩიე ცხენებიდან, რომელიც გინდოდეს”- მიმართა კაცს ახალგაზრდამ.
  -“მე ყავისფერი მომწონს”
  მაგრამ ამ დროს ცოლმა ქმარს ფრთხილად მოსწია საყელო და რაღაც ჩასჩურჩულა, რის შემდეგ კაცმა თქვა: “არა აი ის თეთრი სჯობს”
  “ეჰე! ახლა ქათამი გერგება!” – უთხრა ახალგაზდამ.
  2 839 ნახვა
  28-08-2016, 23:44
  GOGATV

  abezara