• საინტერესო ფაქტები ქართველებზე

  იცით რამ­დე­ნი ქალი და მა­მა­კა­ცი ცხოვ­რობს სა­ქარ­თვე­ლო­ში? ან რამ­დენს გა­მო­ვი­მუ­შა­ვებთ ქარ­თვე­ლე­ბი სა­შუ­ა­ლოდ? ან რამ­დე­ნია სა­შუ­ა­ლოდ ჩვე­ნი სი­ცო­ცხლის ხან­გრძლი­ვო­ბა? იცით რა საჭ­მელს ჭა­მენ ყვე­ლა­ზე ხში­რად სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ან რა და­ა­ვა­დე­ბე­ბი აწუ­ხებთ ყვე­ლა­ზე ხში­რად? ან კი­დევ რა არის მკერ­დის და პე­ნი­სის სა­შუ­ა­ლო ზომა ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში?

  რამ­დე­ნი ვართ - 3 713 804 (15 %-ით ნაკ­ლე­ბი, ვიდ­რე 2002-ში ვი­ყა­ვით)
  რამ­დე­ნი ჩვენ­გა­ნია ქალი - 1 940 000
  რამ­დე­ნი ჩვენ­გა­ნია კაცი - 1 722 000
  რამ­დენს გა­მო­ვი­მუ­შა­ვებთ - 870 ლარი (2015 წლის მო­ნა­ცე­მე­ბით)
  სი­ცო­ცხლის სა­შუ­ა­ლო ხან­გრძლი­ვო­ბა - 74 წელი
  ფე­ხის სა­შუ­ა­ლო ზომა - ქალი - 38, კაცი - 42
  რა მან­ქა­ნე­ბი გვყავს - Mercedes, Opel, Ford, BMW, Volkswagen, Toyota
  რამ­დე­ნი ჩვენ­გა­ნი იკე­თებს პლას­ტი­კურ ოპე­რა­ცი­ას | 900-მდე ოპე­რა­ცია წე­ლი­წად­ში
  რას ვჭამთ - შემ­წვა­რი კარ­ტო­ფი­ლი, ლო­ბიო, აჯაფ­სან­და­ლი (წყა­რო: ოქსფა­მი)
  549 ნახვა
  17-11-2019, 20:06
  GOGATV